Naturen i Oktober

Oktober er måneden hvor træerne nu for alvor skifter til efterårsfarver i utallige gule og røde nuancer. Forskellige træer indeholder forskellige pigmenter i varierende mængder, og derfor får de forskellige farver om efteråret. De træer, der bliver gule og orange, har carotenoider i bladene. De bidrager til at absorbere solens energi under fotosyntesen. Carotenoider er mere stabile molekyler end klorofyl, så de vil stadig være til stede, når klorofyllet er nedbrudt, og de absorberer lys i det blågrønne spektrum og ser derfor gule ud. En anden slags pigment er anthocyanin, som giver bladene røde og rødlilla farver. Ligesom carotenoider nedbrydes det også langsommere end klorofyl, og hvis bladet indeholder meget anthocyanin i forhold til carotenoider vil bladet være rødt.
               Med efterårets komme har trækfuglene gjort klar til at flyve til varmere himmelstrøg. Det gælder jo f.eks. stære og svaler. Tager man til Vadehavet  kan man opleve det fænomen som kaldes for sort sol. De enorme mængder af stære samler sig i gigantiske flokke som udfører fantastisk manøvrer. Se f.eks.videoer på you tube. Man mener at grunden til at de samles i  de store flokke skal ses som et forsvar mod rovfugle.
                Svalerne har for de flestes vedkommende en lang tur til vinteropholdsstedet. De skal flyve til Sydafrika. Her samles de i store flokke for lige som stærene at beskytte sig mod rovfugle. De overnatter i elefantgræs. Om aftenen kan man se store flokke der dykker ned fra stor højde mod overnatningsstedet i et forsøg på at undgå rovfuglene som venter på de skal komme lige før solnedgang.  
     Trækfugle benytter sig af Jordens magnetfelt for at kunne navigere. Ifølge visse studier har fuglene den evne at kunne lære sig, hvordan magnetfeltet ser ud i det øjeblik og på det sted, hvor de klækkes. Studierne viser også, at denne evne er en af årsagerne til, at de kan finde tilbage til samme sted. Selve evnen ligger genetisk indlejret hos arten, og  dermed registreres og huskes magnetfeltet af hvert nyfødt individ.Fuglene er  i stand til at opfatte de magnetiske feltlinjer, der krummer sig omkring og gennem jorden, omtrent i længdegradernes retning. Det, som de kan opfatte, er feltlinjernes inklination, det vil sige deres vinkel med jordoverfladen. I Danmark er vinklen 70 grader. Ved ækvator er den 0 grader