Naturen i september

markfirben han. den er grønlig mens hunnen er brun. Som de almindelige firben afstøder de halen når de føler sig truet.

                       I September kulminerer spisesvampene :Karl Johan, kantareller, trompetsvamp, champignon og mange andre arter. Efter den regnfulde tid vi har haft er der mange svampe i år . Enorme mycelier, der trækker vand og mineraler ud fra jord og levende planter. Der er i Danmark ca. 6000 forskellige svampearter, men kun ganske få er spiselige.Så det er nu man skal på svampe jagt, men husk svampebogen eller en der kan frasortere de ubehagelige svampe. Den 11. og 12. september er det naturens dage i år.  Måske var det en god ide at gå på svampejagt en af de dage. På svampeguide.dk finder du information om danske svampe.

Her i september kan man støde på nye markfirben og snoge.
Tidligt på sommeren finder markfirbenet et solrigt sted med løs sandet jord,hvor hun graver sine æg ned og håber på at solvarmen kan ordne resten.Hunsnogen derimod ved åbenbart at solvarme i Danmark kan være en usikker størrelse, så den lægger sine æg i et fugtigt miljø, hvor der er gæring og forrådnelse, der fungerer som varmekilde. Så i juli har hun lagt sine æg i f.eks. en bunke plantemteriale . Det kan være en mødding eller en kompostbunke gerne placeret ved vand.

             I september ankommer tusindvis af gæs fra nord. For et par år siden var der en meget stor flok der slog sig ned på markerne i Sinding. Gæssene flyver jo i en særlig v-formation. Det er der en særlig forklaring på. Det skyldes nemlig, at gåsens vinge ved vingeslaget presser luften sammen under vingen. Den sammenpressede luft under vingen undslipper især ved vingespidsen og her dannes en kortvarig opstigende luftstrøm. Det udnytter den bagvedliggende gås. Derfor flyver gæssene bag vingespidsen på gåsen foran.

     I år har vi haft glæde af udsåede blomster langs markerne f.eks. på Sindingvej og Øster Bordingvej. En rigtig god ide. Nu mangler vi bare at kommunen vil lade være med at slå de vilde blomster i grøftekanten.