Naturen i august

Et høstbillede malet af Anna Ancher. Det er malet i 1905 og er et billede af bondens hverdag.

August er opkaldt efter den romerske kejser Augustus. August er også en måned med lidt vemod for august er den sidste sommermåned . August er jo også høstmåned. Nu skal de gule bølgende kornmarker høstes og bær kan plukkes og gemmes til vinteren. i skov /hegn og på lyngbakker kan man gå på jagt efter mange slags bær. Brombær, blåbær,multebær og tyttebær kan plukkes og gemmes til vinteren.
August måned er rig på mange urter, som er velegnet til at man kan fremstille sin egen kryddersnaps.  Det indebærer at man må studere de velegnede urter nøjere inden man begynder sin snapseproduktion.

August er højsæson for markgræshopper og løvgræshopper.  Her i sensommeren, hvor fuglestemmerne er forstummet, er det græshopperne, der tager over. Man kan høre de forskellige arter stridulere, som det kaldes. Hannerne forsøger at lokke hunnerne til.Med alderen mister vi desværre evnen til at høre græshoppernes høje frekvenser, så nyd dem mens du kan – jeg kan desværre ikke altid høre dem.
Fra land til søs. Havets ålegræsenge blomstrer netop nu . Planten er afhængig af sollys og trives kun i klart vand. Ålegræsengen er et vigtigt gydeområde og skjulested for fiskeyngel. Ålegræssets tynde svajende blade yder den perfekte camouflage for de elegante nålefisk som er tangnåle, næbsnoge og snipper. De er måske lidt overraskende i familie med søheste!

I august er der ofte optræk til torden. Af og til opleves kornmod ,som er et augustfænomen, hvor man kan se glimt på himlen i det fjerne, men ikke høre tordenbulderet. Navnet “kornmod” skyldes, at fænomenet optræder når kornet er modent.