Forårsklargøring

 

LØRDAG D. 17. MARTS

Vi mødes Charlottenlundvej 8  klokken 14.30

Kom og hjælp os med at gøre fuglekasserne på Baubjergstien klar til sæsonen 2018.

Hvis du har en skruemaskine, vil det være godt om du tog den med. Vi har skruer og evt. erstatningskasser klar.

Alle er meget velkomne.

 Hilsen Bestyrelsen

Et udsnit af en offentliggjort rapport:

Næsten halvdelen af de fugle, der jævnlig besøger eller yngler i Europa, er i fare. Nogle er så truede, at de risikerer helt at forsvinde.
Sådan lyder konklusionen på to nye undersøgelser fra organisationen Birdlife International, der har samlet data fra hele Europa.

226 truede arter
I alt 226 - eller 43 procent - af Europas arter er truede, hvilket omfatter 49 nye navne i forhold til for ti år siden.
I Danmark er velkendte fugle som stær og gråspurv kommet på listen over udsatte arter.
»Europas fugle er primært truet på grund af menneskelig aktivitet, især landbruget, som er blevet intensiveret de senere år. En stor del af de insekter,som fuglene lever af ,er truet med udryddelse p.g.a. sprøjtning. Det har fjernet levevilkår for en række fugle - også herhjemme«, mener afdelingsleder Michael Grell fra DOF.

Hvor man tidligere havde et mere sammensat kulturlandskab med små gårde og en bred vifte af dyr og afgrøder, har de større og større landbrug gjort landområderne mere ensartede. Det har i Danmark blandt andet halveret antallet af gråspurve og skabt nedgang i stærebestanden.