Opgradering af start

Vi har i forbindelse med omlægning af stiforløbet omkring Thomasbjerggård benyttet lejligheden til at opsætte en ny infotavle ved start. Desuden trængte det gamle "Baubjergskilt" til at blive fornyet.
  Vi har haft god hjælp af Leif Voetmand og Per Lysgård til at grave infotavlen ned.Tak skal I have.