Her det officielle kort efter justeringerne.

Permanent omlægning.

Der er nu fundet en løsning på stiens forløb omkring Thomasbjerggård,sådan at vi ikke færdes på dens jorde. Se reviderede kort med gul ruteangivelse.
Det opstillede skilt "ADGANG FORBUDT" gælder ikke den private  fællesvej som vejen er tinglyst til at være.
Det er kun ganske få ændringer,der skal laves i forhold til den oprindelige rute.Det viser sig at vejen op til Thomasbjerggård som sagt  er tinglyst som en såkaldt privat fællesvej.
I landzoner har offentligheden ret til at færdes på private  fællesveje til fods,på cykel og til hest i.h.t natur beskyt-telsesloven.

               Der hvor vejen ender drejer man til venstre ind på Ole Sørensens mark og går i sprøjtesporet. markeret 7 på kortet. Gummistøvler er en god ide.Når høsten er overstået vil der blive lavet en tydeligere afmærkning af den del af sporet.
På den måde går man udenfor
Thomasbjergs jorder.
OBS! DET SKILT HVOR DER STÅR ADGANG FORBUDT SKAL DERFOR IKKE RESPEKTERES.KAN KUN GÆLDE VEJE SOM FØRER IND PÅ THOMASBJRGGÅRDs JORDE.