Svanen ved reden.

Hvis du kan lide at gå/løbe en tur i et varieret landskab eller hvis du er ivrig geocatcher så burde du måske blive en af "Baubjergstiens venner".
Der er p.t. 46 medlemmer,som støtter enten økonomisk eller ved praktisk hjælp. Uden deres indsats kunne stien ikke fungere.

Medlemskab fås ved henvendelse til:
Sinding@baubjergstien.dk

Bruno Pedersen tlf. 26513042
eller 
Børge Kristiansen tlf. 24660624

vores Bankkonto.  reg. 6695  kto 1001480371 OBS !!