EKSEMPEL PÅ ET AF DE OPSTILLEDE SKILTE

Baubjergstien er en sti/et spor der er etableret i 2009 .Det er ca. 5 km langt og snor sig gennem et meget varieret landskab.Sporet har sit udgangspunkt ved Charlottenlundvej 8, Sinding 8600 Silkeborg.

Oprindeligt var Baubjergstien  en del af en økologiforening, hvis anden afdeling bestod af indkøb af økologiske varer, men den er nu nedlagt.

Baubjergstien er financieret ved fondsmidler fra dels Nordeafonden dels Sinding-Fonden. Vi er tilsluttet  spor i landskabet, hvor vi ved hj. a. fondsmidlerne har fået opstillet markeringspæle, folderkasse med foldere, der orienterer om sporet. Der er også opstillet bord/bænk 4 steder på ruten. Se evt. www.spor.dk . Hvis du vil støtte økonomisk kan du benytte vores konto  med reg.2380 konto 7559581172.

Opdatering.  Det er en såkaldt trampesti,men vi har en række frivillige personer,som sørger for at slå græs,når det trænger. Om kort tid vil der blive opsat små skilte, der viser, hvem der holder de forskellige ruter.Stor tak til dem alle for deres bidrag! På Thomasbjerg passeres sporet dog gennem "sprøjtesporet" i Ole Sørensens mark. Det "Adgang forbudt" -skilt som står ved Thomasbjerggården gælder ikke vejen,som er en fællesvej,som frit kan benyttes af alle gående.

 Som de ,der har været på stien ,har set , er der nu opsat skilte ,hvor man kan se, hvem vi kan takke for at der er slået græs

 Med venlig hilsen
  Bruno Pedersen